Our Address

Shree Akkalkot Swami Samarth Maharaj Math
Sursagar Paschim Ghat, B/h maharani high school,
Vadodara - 390001

Shri Vasant Devta:            +91 9725388213
Shree Sanjiv M Bhanage: +91 9824091974
Shree Sanjay V Bhave:     +91 9824091973

Email: info@swamisamarthmathvadodara.com

-->