विश्वस्त मंडळ

श्री संजीव म. भणगे - B.Com., F.C.A.
(अध्यक्ष)
मोबाईल: 9824091974

श्री संजय व. भावे - M.Com., F.C.A.
(विश्वस्त)
मोबाईल: 9824091973

डॉ. चंद्रशेखर मा. कुलकर्णी - M.D.(Medicine)
(विश्वस्त)
मोबाईल: 9825028508

श्री देवेंद्र बा. चित्ते - B.Arch.
विश्वस्त)
मोबाईल: 9824022198

श्री नितीन द. देशपांडे - M.Com., LLM., F.CS.
(विश्वस्त)
मोबाईल: 9824068916 , 9824003665

कार्यकारी समिती सदस्य

श्री सदानंद गं. आपटे
मोबाईल: 9998569152

श्री विश्वास चि. दाते
मोबाईल: 9428585050

श्री अनिल म. राखे
मोबाईल: 9824675018

मुख्य पुजारी

श्री वसंत देवता
मोबाईल: 9725388213

-->